ராமர் படம் போட்ட டாலர்தான் என்னை வேல் கம்பு தாக்குதலிலிருந்து காப்பாற்றியதுஎன்று காங்கிரஸ் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி சொல்கிறாரே…

 சாட்டை

d_02psd.jpg 

ராமன் மட்டுமல்ல,

ராமனைச் செருப்பாலடித்த பெரியார் படம் போட்ட டாலரும் காப்பாற்றும்.

கிருஷ்ணசாமிக்குச் சந்தேகமிருந்தால் பெரியார் டாலரை அவர் கழுத்தில் மாட்டி விடுகிறோம். அதை தொங்க விட்டுக்கொண்டு முதுகுளத்தூர் பகுதிக்குள் மீண்டும் ஒரு ரவுண்டு போய் சோதித்துக் கொள்ளலாம்.