தேவகௌடா பில்லி சூனியம் வைத்து விட்டதாக எடியூரப்பா சொல்கிறாரே…

சாட்டை

d_06psd.jpg

அபாண்டமான குற்றச்சாட்டு.

கௌடா முட்டாளாகக்கூட இருக்கலாம்.

ஆனால், நல்லவர். கனவில்கூட பிறருக்குத் தீங்கிழைக்க நினைக்காதவர்.

தனக்குத்தானே சூனியம் வைத்துக் கொள்ளும் பழக்கம்தான் அவருக்கு உண்டு. பிறக்கு வைக்கும் பழக்கம் அவர் அறியாதது.

எடியூரப்பா கோபத்தில் புலம்புவதை விடுத்து கௌடாவுக்கு நன்றிதான் சொல்ல வேண்டும்.

ஏழுநாள் முதல்வராக இருக்க அனுமதித்த கௌடா இன்னும் அரை நாள் அதை நீடித்திருந்தால்…

பதவி விலகும்போது ஏழரை விலகியது’, ‘ஏழரை ஒழிந்ததுஎன்றல்லவா எல்லோரும் சொல்லியிருப்பார்கள்?

 

-சமூக விழிப்புணர்வு